Isnin, 10 Januari 2011

Tutorial PFTrack ( Artikel )Asas PFTrack (Automatic tracking)

1. Buka PFTrack.
2. Klik Import Footage dan pilih video yang ingin dimasukkan.
3. Klik Auto track dan tunggu sehigga proses ini siap.
5. Klik Estimate Focal Length dan ubahkan kedudukan box tersebut agar kedudukannya bersesuaian dengan ruang frame video tersebut.
6. Kilk Camera Solves dan tunggu sehingga proses ini siap.
7. Pergi ke modelling>new primitive>objects dan lihatlah hasil tracking dengan meggerakkan timeline.
8. Klik kanan pada  camera/object Exports>new dan pilih format yang mahu disimpan untuk di eksport kepada program seperti 3ds max, maya,etc.

nota:
1. sekiranya object test berada kedudukan yang salah, undo, dan ubahkan kedudukan box di Estimate Focal Length dan terus mencuba yang mana kedudukan yang betul.
2. sekiranya terdapat masalah dan gagal dalam tracking ini, beberapa kemungkinan adalah disebabkan.
  • pergerakan kamera yang terlalu laju
  • kedudukan kamera yang tidak sesuai 
  • pergerakan kamera yang mengelirukan
Export ke 3ds Max

1.Selepas proses selesai dalam PFTrack, export camera dalam format 3D Studio Max(*.ms).
2.Buka 3dsmax.
3.Pergi ke MAXScript dan klik Run Script.
4.Pilih fail yang di-export tadi.
5.Tukarkan perspective view kepada camera 1 dan pergi ke viewport background, klik show background.
6.Hasilkan apa-apa model 3d dan masukkan elemen yang realistik seperti cahaya dan sebagainya.
7. Pilih Active Time Segment dalam ruangan Time Output.
8.Pergi ke render setup dan klik files di ruangan render output. Simpan fail dalam format png.
9.Klik Render dan tuggu sehingga proses siap.
10.Proses akan bersambung dalam Adobe After Effects.

Export ke Adobe After Effects

1.Buka Adobe After Effects.
2.Import Video asal.
3.Tarik fail video tersebut ke ruangan timeline.
4.Import fail imej png yang telah dirender dalam 3ds max(pilih frame pertama).
5.Tarik fail png tersebut ke ruangan timeline.
6.Frame rate fail png tersebut perlu disamakan dengan video asal. Klik kanan pada fail png tersebut>interpret footage>main. 
7.Tambahkan efek seperti color correction, blur and sharpen, Noise and Grain, dan sebagainya agar lebih realistik.

0 comments:

Magnifying the Universe


The Universe made possible by Number Sleuth